Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Sprawozdanie z działalności Baraniogórskiego Ośrodka Turystyki Górskiej "U źródeł Wisły" w 2016 roku.

Działalność programowa:
Działalność programowa Ośrodka rozpoczęła się dyżurem 30 kwietnia i zakończyła w dniu 7 listopada. Ekspozycja muzealna jak co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w tym okresie muzeum odwiedziło ok. 3100 turystów z całej polski i z zagranicy. Przewodnicy upoważnieni do obsługi muzeum odbyli w sezonie 118 dyżurów jedno lub dwu osobowych:
Koniuszewska Swietłana - 11
Woźnicka Wanda - 10
Kapuścinski Dariusz - 10
Woźnicka Józef - 8
Miśkiewicz Mariusz - 8
Miśkiewicz Izabela - 7
Barów Anna - 7
Barów Robert - 7
Malarz Wiesław - 7
Lipowczan Karol - 7
Gdesz Dorota - 6
Gdesz Grzegorz - 6
Gnacik Eugeniusz - 6
Gnacik Gabriela - 5
Kołodziejska - Kozioł Edyta - 5
Beliniak Przemysław - 4
Urban Jacek - 2
Wyskowski Ireneusz - 2

Prace techniczne:
W związku z potrzebą konserwacji południowej ściany budynku firma "LOGBUD - domy z drewna" z Wisły, podjęła się wykonania tych prac, które zostały wykonane w połowie sierpnia. Rozpoczęta także została przebudowa oświetlenia sal i gablot ekspozycyjnych na energooszczędną. Przewodnicy oprócz dyżurów przepracowali 312 roboczogodzin na rzecz Ośrodka.

Sprawy organizacyjne:
24 września na Przysłopie pod Baranią Górą odbyły się uroczystości 25 lecia oddania dla użytku turystów wieżę widokową na szczycie Baraniej Góry. Relację uroczystości na żywo sprzed budynku muzeum prowadziło Polskie Radio Katowice a Górnośląski Oddział PTTK zorganizował "Jubileuszowy Rajd" na ok. 550 uczniów katowickich szkół. ZG PTTK reprezentował Jakub Nowak, który odczytał list gratulacyjny w imieniu prezesa ZG PTTK. Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK honorowo reprezentował kustosz BOTG Eugeniusz Gnacik. Natomiast w dn. 1-2.10.2016 gośćmi muzeum i Nadleśnictwa Wisła byli przewodnicy Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Bytomiu, którzy uczestniczyli w corocznej wycieczce na zakończenie sezonu przewodnickiego.
Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna o działalności BOTG.

Nie obyło się w tym sezonie także bez wyróżnień zasłużonych osób w działalności na rzecz Ośrodka "Srebrnymi Głuszcami" a otrzymali je:


Srebrny Głuszec nr 23 - Anna Barów

Srebrny Głuszec nr 24 - Robert Barów

Srebrny Głuszec nr 25 - Wanda Woźnicka

Z turystycznym pozdrowieniem -
Kustosz BOKTG - Eugeniusz Gnacik

Napisz do nas