Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Galeria "SREBRNYCH GŁUSZCÓW"

"SEBRNY GŁUSZEC" - honorowa odznaka ustanowiona przez kustosza Ośrodka i nadawana szczególnie zasłużonym osobom za bezinteresowne zaangażowanie w pracy na rzecz Ośrodka.




1995

1. Karol Lipowczan


Wice-kustosz Ośrodka, członek Rady Programowej Ośrodka, przewodnik beskidzki, inicjator i budowniczy wieży na Baraniej Górze, od lipca 2008 Honorowy Kustosz Ośrodka

2. Gerard Suchanek


przewodnik beskidzki, członek Komitetu Wykonawczego i budowniczy wieży na Baraniej Górze, współzałożyciel BOKTG, członek Honorowy PTTK
Zm. 27.07.2017

3. Leon Tuczyński


Członek Rady Programowej Ośrodka, przewodnik beskidzki, członek Komitetu Wykonawczego i budowniczy wieży na Baraniej Górze
Zm. 17.10.2006r.

1996

4. Witold Szozda


Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

5. Józef Zipcer


przewodnik beskidzki, budowniczy wieży na Baraniej Górze

1997

6. Xenia Popowicz


Członek Rady Programowej Ośrodka, przewodnik beskidzki, członek Komitetu Wykonawczego budowy wieży na Baraniej Górze

1998

7. Zbigniew Czechowicz

1999

8. Eugeniusz Gnacik


Wice - kustosz Ośrodka, członek Podkomisji KiHTG KTG ZG PTTK, przewodnik beskidzki, przodownik turystyki górskiej, znakarz szlaków górskich, od września 2007 kustosz Ośrodka

2001

9. Ryszard "Modry" Remiszewski


Kustosz Pienińskiego Ośrodka Turystyki Górskiej w Szczawnicy, wiceprzewodniczący Podkomisji KiHTG KTG ZG PTTK, przewodnik beskidzki, Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej

2003

10. Jadwiga Polańska


Przewodnicząca Podkomisji KiHTG KTG ZG PTTK, z-ca dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie, przewodnik beskidzki

2004

11. Tadeusz Czasławski


przewodnik beskidzki, członek Koła Przewodników Beskidzkich Oddziału Górnośląskiego PTTK w Katowicach, przodownik turystyki górskiej, instruktor przewodnictwa

2006

12. Przemysław Beliniak


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, sekretarz Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Bytomiu, przodownik turystyki górskiej, od lipca 2008 do października 2009 wice-kustosz Ośrodka

2007

13. Józef Woźnicka


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Bytomiu, przodownik turystyki górskiej, instruktor ochrony przyrody PTTK

2008

14. Leon Kopernik


Współzałożyciel BOKTG, budowniczy wieży na Baraniej Górze, przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, przewodnik beskidzki, przodownik turystyki górskiej

2009

15. Gabriela Gnacik


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, członek Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Bytomiu, przodownik turystyki górskiej, znakarz szlaków górskich

16. Radosław Beliniak


członek Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Bytomiu, przodownik turystyki górskiej

2011

17. Jacek Urban


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, członek Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Bytomiu, przodownik turystyki górskiej, przewodnik beskidzki, przewodnik świętokrzyski, przewodnik terenowy po woj. śląskim, od lipca 2008 wice-kustosz Ośrodka

18. Joanna Koścień


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, członek Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Bytomiu,członek TRW-GOT O/PTTK Bytom, przodownik turystyki górskiej, przewodnik beskidzki

2012

19. Zdzisław Gidek


Sympatyk Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego, inicjator wielu prac remontowych i modernizacyjnych Ośrodka, pomysłodawca, realizator i jeden z darczyńców ekspozycji "Stare aparaty fotograficzne".

2014

20. Henryk Cyl


Sympatyk Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego, inicjator wielu prac remontowych i modernizacyjnych Ośrodka, członek Klubu Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa "Grań" O/PTTK Bytom

21. Wiesław Malarz


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, prezes Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych O/PTTK w Mikołowie, przewodnik beskidzki, przewodnik sudecki, terenowy, instruktor przewodnictwa.

22. Krzysztof Mikucki


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, prezes Koła Przewodników Turystycznych O/PTTK w Bytomiu, wiceprzewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, wiceprzewodniczący Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych, przewodnik tatrzański, beskidzki, terenowy, instruktor przewodnictwa, przodownik turystyki górskiej.

2016

23. Anna Barów


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, przewodnik beskidzki, członek Klubu Przewodników Turystycznych O/PTTK w Sosnowcu.

24. Robert Barów


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, przewodnik beskidzki, przodownik turystyki górskiej, członek Klubu Przewodników Turystycznych O/PTTK w Sosnowcu, członek Zarządu Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.

25. Wanda Woźnicka


przewodnik Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego przy Ośrodku, przodownik turystyki górskiej, instruktor ochrony przyrody, skarbnik Klubu Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa "Grań" O/PTTK Bytom, wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK im. Stefana Lachowicz w Bytomiu, od 2009 wice - kustosz muzeum.

Napisz do nas