Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Sprawozdanie z działalności Baraniogórskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej "U źródeł Wisły" w 2014 roku.

Działalność programowa:
Działalność programowa Ośrodka ze względu na dobre warunki trwała wyjątkowo długo, bo od 5 kwietnia do 9 listopada. Ekspozycja muzealna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w tym okresie muzeum odwiedziło ok. 3500 turystów z całej polski i z zagranicy. Przewodnicy upoważnieni do obsługi muzeum odbyli w sezonie 144 dyżury:
Gnacik Eugeniusz - 25
Gnacik Gabriela - 23
Woźnicka Józef - 15
Woźnicka Wanda - 12
Lipowczan Karol - 11
Urban Jacek - 8
Barów Anna - 7
Barów Robert - 7
Beliniak Przemysław - 7
Malarz Wiesław - 5
Koścień Joanna - 4
Kapuściński Dariusz - 4
Mikucki Krzysztof - 4
Stopka Barbara- 2
Wyskowski Ireneusz - 2
Wyskowski Adrian - 2
Nieć Iwona - 2
Jantoń Zbigniew - 2

Prace techniczne:
Po ubiegłorocznej przebudowie muru oporowego skarpy, były kontynuowane prace ogrodzeniowe wokół budynku. Dzięki pomocy Nadleśnictwu Wisła, które także przekazało w tym roku żerdzie drewniane zostało wykonane ogrodzenie od strony północnej. Prace montażowe wykonał Karol i Leszek Lipowczan. Prowadzone były także dalsze prace adaptacyjne skarpy, które wykonali Henryk Cyl, Józef Woźnicka i Jacek Urban. Dzięki dofinansowaniu COTG PTTK ZG, zostały zamontowane nowe tablice informacyjne wg projektu Eugeniusza Gnacik i Tomasza Biernackiego. Została także definitywnie odnowiona towarzysząca Ośrodkowi kapliczka "Panienki Baraniogórskiej" , przy której prace trwały prawie cały sezon. Dzięki zaangażowaniu Gabrieli Gnacik, Wandzie i Józkowi Woźnicka oraz Bożenie i Zbyszkowi Gidek, prace zostały zakończone we wrześniu, przed uroczystościami jubileuszu dwudziestolecia Ośrodka. W utrzymywaniu porządku i pielęgnacji otoczenia Ośrodka, miały udział także wszystkie osoby pełniące przez cały sezon dyżury. W sumie przepracowano społecznie ok. 300 rg. na rzecz Ośrodka.
28 czerwca Baraniogórski Ośrodek był współorganizatorem razem z Oddziałem PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu I Rajdu Turystycznego do Źródeł Wisły . Uczestnicy rajdu na mecie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Bytomski PTTK oraz Ośrodek.
W przeddzień Jubileuszu 25 lecia Ośrodka, 26 września odbyły się w Pałacu Habsburgów w Żywcu wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki, podczas których wśród 47 osób i instytucji wyróżnionych "Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2014 roku" znalazł się Baraniogórski Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej oraz kustosz Eugeniusz Gnacik.
W dn. 27 września obchodzony był Jubileusz dwudziestolecia Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej "U źródeł Wisły" pod Baranią Górą. Wśród zaproszonych i wyróżnionych gości, nie mogło zabraknąć pana Witolda Szozdę, byłego już, bo emerytowanego Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła, który wraz z kol. Leonem Kopernikiem otrzymali medale "Za zasługi dla turystyki" nadane przez Ministra Sportu i Turystyki. Odznaczeniami "Za opiekę nad zabytkami" nadanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostali wyróżnieni w stopniu srebrnym Kustosz Honorowy Karol Lipowczan, a w stopniu złotym Eugeniusz Gnacik. "Za współpracę z PTTK" zostało wyróżnione dyplomem i medalem Nadleśnictwo Wisła. Zarząd Główny PTTK odznaczył także "Brązową Honorową Odznaką PTTK" koleżanki i kolegów: Wandę Woźnicka, Gabrielę Gnacik, Przemysława Beliniak, Jacka Urbana i Józefa Woźnicka oraz "Dyplomem ZG PTTK" Roberta Barowa. Rada Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego, także za pracę na rzecz Ośrodka wyróżniła Annę Barów, Henryka Cyl, Darosława Kapuścińskiego, Radosława Beliniak "Śląską Honorową Odznaką PTTK" a Adriana Wyskowskiego, Ireneusza Wyskowskiego oraz gospodarza schroniska PTTK na Przysłopie Bartłomieja Kalinowskiego "Dyplomem Rady Prezesów". Honorowym wyróżnieniem "Srebrnym Głuszcem" nadawanym przez kustosza muzeum za bezinteresowne zaangażowanie w pracy na rzecz Ośrodka zostali wyróżnieni Henryk Cyl, Wiesław Malarz oraz Krzysztof Mikucki. "Złotym Głuszcem" został wyróżniony Józef Woźnicka. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Witold Szozda, Lidia Cieślar, Robert Guzik - Nadleśnictwo Wisła, Jerzy Kapłon - dyrektor COTG ZG PTTK w Krakowie / skarbnik ZG PTTK, Jacek Nowicki - koordynator ds. Ośrodków KTG ZG PTTK, Janusz Konieczniak - sekretarz KTG ZG PTTK, Jacek Czober - prezes Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego, Krzysztof Mikucki - wiceprezes Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Małgorzata Janota - prezes Oddziału PTTK w Bytomiu oraz kustosze bratnich Ośrodków KTG Ryszard "Modry" Remiszewski - ośrodek pieniński, Robert "Markowy" Wosiek" - ośrodek babiogórski. W tym miejscu pragnę szczególnie pragnę podziękować kol. Jackowi Nowickiemu a bezinteresowną pomoc oraz KTG ZG PTTK, COTG ZG PTTK, Klubowi Honorowych Dawców Krwi SHDK RP "Ziemi Piekarskiej" w Piekarach Śląskich za wsparcie finansowe przy organizacji jubileuszu.
Podziękowania także przesyłam wszystkim, którzy nadesłali listy gratulacyjne i życzenia.

Z turystycznym pozdrowieniem -
Kustosz BOKTG - Eugeniusz Gnacik

Napisz do nas