Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Sprawozdanie za 2012 rok

Sezon trwał od 28 kwietnia do 14 października oraz dyżur dodatkowy przy okazji koncertu zespołu "Dom o Zielonych Progach" w dniu 24.11.2012.

Ekspozycja muzealna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym okresie muzeum odwiedziło ok. 2700 turystów z całej polski i z zagranicy. Przewodnicy upoważnieni do obsługi muzeum odbyli w sezonie 108 dyżurów, czyli o 17 dyżurów więcej jak w roku poprzednim:
Eugeniusz Gnacik - 14
Józef Woźnicka - 13
Gabriela Gnacik - 12
Przemek Belniak - 10
Jacek Urban - 9
Joanna Koścień - 6
Ania Barów - 6
Robert Barów - 6
Barbara Stopka - 6
Krzysztof Mikucki - 6
Wanda Woźnicka - 3
Mirosława Jankowiak - 2
Karol Lipowczan - 2
Wiesław Malarz - 2
Krzysztof Kukliński - 2
Zbyszek Jantoń - 1
Adrian Wyskowski - 1
Ireneusz Wyskowski - 1

Jednak zanim sezon 2012 został otwarty, w Krakowie w dn. 18 lutego 2012 kol. Jadwiga Polańska - długoletnia przewodnicząca Podkomisji Historii i Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK otrzymała za wybitne zasługi dla BOKTG wyróżnienie "Złotego Głuszca" nr 6. Wyróżnienie wręczył w imieniu kustosza BOKTG wice kustosz Jacek Urban. Pod koniec kwietnia przed rozpoczęciem sezonu Polana Przysłop przywitała pierwszych dyżurnych widokiem nie do pozazdroszczenia. Sytuacja wokół Ośrodka po zimie była najgorsza, jaka mogła być od ok. 10 lat. Połamane w 100 % ogrodzenie wokół Ośrodka oraz większość drzew. Aby przywrócić porządek 5 osób przepracowało ok. 20 godzin - Krzysztof i Wojtek Mikucki, Józek Woźnicka oraz Gabriela i Eugeniusz Gnacik.
Ośrodek w tym sezonie wzbogacił się także o nową ekspozycję dotyczącą historii skoczni narciarskiej "Ślązaczka" na Przysłopie, które materiały do ekspozycji zebrał Karol Lipowczan oraz eksponaty do ekspozycji "Aparaty fotograficzne na szlaku górskim" , które przekazał Józef i Norbert Woźnicka z Bytomia.
W październiku po wrześniowym pobycie przedstawicieli KTG ZG PTTK z przewodniczącym Jerzym Gajewskim na czele Ośrodek podczas XLIII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK został wyróżniony Dyplomem KTG ZG PTTK. 13 października podczas ostatniego dyżuru w 2012 roku kol. Zbyszek Gidek został wyróżniony za okazane zaangażowanie dla Ośrodka "Srebrnym Głuszcem" nr. 19.
Natomiast w dniu 3 listopada 2012 r. podczas obchodów Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych oraz 60-lecia Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Bytomiu, kustosz BOKTG "U źródeł Wisły" z rąk dyrektora COTG PTTK w Krakowie Jerzego Kapłona otrzymał nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę "Za opiekę nad zabytkami" w stopniu srebrnym, a z rak przewodniczącego KTG ZG PTTK Jerzego Gajewskiego i sekretarza KTG ZG PTTK Janusza Konieczniaka wyróżnienie Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej.
Po zakończeniu sezonu, na początku listopada po uzgodnieniach pomiędzy KTG ZG PTTK i COTG PTTK a dzierżawcą schroniska PTTK na Przysłopie ruszyła przebudowa muru oporowego przed piwnicami budynku ośrodka. Ze względu na nadchodzącą zimę, zdołano jedynie rozebrać mur, który jednak przestał być niebezpieczeństwem dla przebywających przed budynkiem.
Dyżurujący przewodnicy przepracowali ogółem w ciągu sezonu ponad 230 godzin na rzecz Ośrodka.

Z turystycznym pozdrowieniem -
Kustosz BOKTG - Eugeniusz Gnacik

Napisz do nas