Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

12 lipca - tego dnia działo się wiele, wiele więcej.

Tak, to prawda, tego dnia 12 lipca 2008 na Przysłopie działo się bardzo dużo. Dopiero, co odjechała telewizja "Silesja" a posiadu czas było zacząć - nie na darmo zjechali znowu goście na przysłopiańską polanę. W dniu tym zostali powołani nowi przewodnicy do obsługi Muzeum a zostali nimi: kol.kol. Ewa Gnat, Krzysztof Koterba, Krzysztof Mikuckiego i Krzysztof Kukliński, którzy z rąk przewodniczącego Rady Kustoszy Podkomisji Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK Ryszarda "Modrego" Remiszewskiego otrzymali identyfikatory przewodnickie. Z rąk "Modrego" odebrał także swój zaległy identyfikator Rafał Hajduga.
Wiosną tego roku poprosił o zwolnienie z funkcji dotychczasowy wicekustosz Karol Lipowczan i co za tym idzie powstał podwójny wakat. Z rekomendacji kustosza na swoich zastępców zostali przez Podkomisję KiHTG powołani Jacek Urban i Przemek Beliniak, którzy także z rąk "Modrego" otrzymali identyfikatory wicekustoszy.
Przy takiej okazji i w takim gronie trzeba było także pomyśleć o osobach najbardziej zasłużonych dla Ośrodka a więc nadszedł czas na wyróżnienia. Decyzją kustosza "Srebrnym Głuszcem" nr. 14 został wyróżniony Leon Kopernik - osoba związana z budową wieży i od pierwszych chwil z powstaniem Ośrodka. "Srebrne Głuszce" to osoby wyjątkowe, ale trzeba było iść dalej gdyż niektórzy z grona "Srebrnych Głuszców" nie osiedli na laurach i dalej swoją osobowością i chęcią wspierały działania Ośrodka. Dla tych osób w 2008 roku zostało wprowadzone wyróżnienie "Złotego Głuszca".
Pierwszy "Złoty Głuszec" został wręczony w dniu 9 lipca w Katowicach żonie i córce pierwszego kustosza i twórcy baraniogórskiego Ośrodka Andrzeja Dziczkańca - Bośkoca. Wyróżnienie nadane wyjątkowo - gdyż przeznaczone jest dla osób wyróżnionych wcześniej odznaką "Srebrnego Głuszca".
"Złotym Głuszcem" nr. 2 został dotychczasowy wicekustosz Karol Lipowczan a "Złotym Głuszcem" nr. 3 został Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Witold Szozda - osoby związane z postacią "Bośkoca" od samego początku jego działalności u stóp Baraniej Góry. Ale to jednak jeszcze nie wszystko, bo zgodnie z wspomnianym wcześniej faktem odejścia na zasłużoną "emeryturę" dotychczasowego długoletniego wicekustosza Karola Lipowczana na wniosek kustosza Podkomisja Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK mianowała go Honorowym Kustoszem, czego dowodem było odebranie atrybutu w postaci Klucza Honorowego Kustosza.
Posiad zakończył się watrą przy dźwiękach gitary koleżanki Ewy a goście raczyli się pysznymi potrawami przygotowanymi przez Gabrysię.
Wszystkim przybyłym serdecznie dziękuję a szczególnie gospodarzom schroniska Edycie i Bartkowi, którzy przyjęli nas bardzo gościnnie, w czego dowód wdzięczności przekazaliśmy pierwsze eksponaty do wystroju schroniska, które nabiera brakującego mu dotychczas klimatu.

Zapraszam także do relacji "Modrego" na stronach sprzyjającej nam gazety internetowej "Zewpress.Com".

Górom Hyr!!!
Eugeniusz Gnacik - "Młody"
Foto: Gabriela Gnacik, Rafał Hajduga, Eugeniusz Gnacik "Młody"


Humory dopisują - a więc czas zacząć posiad.


Identyfikator przewodnika odbiera, kol. Ewa Gnat...


...Krzysiek Koterba


...Krzysiek Kukliński.


Zaległy identyfikator odbiera Rafał Hajduga.


Mamy Honorowego Kustosza - Karola Lipowczana.


Karol Lipowczan z atrybutem Honorowego Kustosza.


Nowy wicekustosz - Przemek Beliniak


"Srebrny Głuszec" nr. 14 - Leon Kopernik


Odznaka i dyplom "Srebrnego Głuszca"


Karol Lipowczan został także "Złotym Głuszcem" nr. 2


"Złoty Głuszec" nr 2 odbiera gratulację od "Modrego".


Witold Szozda - Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła odbiera "Złotego Głuszca" nr 3.


Edyta i Bartek - gospodarze schroniska, odbierają eksponaty do nadania klimatu w schronisku.


Podczas posiadu odbyła się prezentacja multimedialna, która przedstawiła postać i dorobek artystyczny "Bośkoca". Filmy dokumentujące tę postać zrealizowali Zygmunt Teister i Eugeniusz Gnacik - "Młody".


Prezentacja wzbudziła zainteresowanie...


...i się chyba podobała?


Nowi przewodnicy: Krzysiek Kukliński, Krzysiek Koterba, Ewa Gnat i nowy wicekustosz - Przemek Beliniak


Watra przy cudownych dźwiękach gitary koleżanki Ewy, którą wspiera Magda Hajduga. [Drugą osobę z gitarą nie znamy:-)]

Napisz do nas