Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

15 LAT U ŹRÓDEŁ WISŁY

*Artykuł pochodzi z nieistniejącego już ZEWPRESSU.COM - Polskiej Niezależnej Gazety Internetowej nr 279 z dn.18.10.2009 i został opublikowany na naszej stronie za zgodą autora.*

Okrągłe rocznice to okazja do podsumowań, do powiedzenia sobie, co było dobre, a co złe. Baraniogórski Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK "U źródeł Wisły" obchodził w dniu 3 października 2009 roku swoje piętnastolecie służby na szlakach Beskidu Śląskiego.

Jubileusz Baraniogórców zaszczycił swoją obecnością Witold Szozda, nadleśniczy z Nadleśnictwa Wisła, z którym ośrodek od samego początku wręcz wzorcowo współpracuje. Z ramienia Podkomisji Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK obecna była przewodnicząca Jadwiga Polańska i kustosze z poszczególnych Ośrodków KTG z Babiej Góry, Jaworzyny Krynickiej i Pienin oraz prezes Oddziału PTTK w Bytomiu Adam Płonka. Przede wszystkim obecni byli sami Baraniogórcy, czyli liczny zespół przewodników po muzeum ośrodka, honorowy kustosz Karol Lipowczan, nie zapomniano o zaproszeniu Andrzeja Pańczyszyna - pierwszego kustosza ówczesnej Stacji Badawczej KTG ZG PTTK (była zalążkiem przyszłego ośrodka) i Wiesława Malarza - wicekustosza, którzy rozpoczęli działalność w 1988 roku, a siedzibę swoją mieli w przeniesionym starym schronisku w Wiśle przy ulicy Lipowej.

12 listopada 1994 r. trombita Józka Brody poniosła po groniach wieść: Baraniogórski Ośrodek KTG PTTK "U źródeł Wisły na Przysłopie otwarty! Żerdkę zagradzającą wejście przerżnęli: Wojewoda Bielski Marek Tromski, dyr COTG PTTK Edward Moskała, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Witold Szozda - pisał Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc, kustosz ośrodka, którego zapomnieć nie można, gdyż to on nadał ośrodkowi duszę, którą na każdym kroku, w każdym zakątku się odczuwa. Uroczystości jubileuszowe przygotowane przez Eugeniusza Gnacika, obecnego kustosza, pozostaną w pamięci uczestników. Czego w nich nie było? Od oficjalnych medali, wyróżnień, ciepłych słów i gratulacji, rozpalonej watry z poczęstunkiem, jak i z niespodzianką w wykonaniu duetu skrzypcowo-gitarowego, przy którym bawiono się do późna - po wspomnienia, piosenki, mocne uściski.

Nie sposób wymienić wszystkich wyróżnionych podczas tej uroczystości, o niektórych jednak wspomnę. Przewodnicząca Podkomisji KiHTG Jadwiga Polańska wręczyła najwyższe wyróżnienie - medal Komisji Turystyki Górskiej. Otrzymali go: Eugeniusz Gnacik, Ewa Gnat, Jacek Urban i Józef Woźnicka, a dyplomami Komisji obdarzono: Joannę Koścień, Barbarę Stopkę, Wandę Woźnicką, Gabrielę Gnacik, Radosława Beliniaka, Henryka Cyla, Daniela Stopkę, Krzysztofa Kuklińskiego i Adriana Wyskowskiego.
Nie można pominąć unikatowej, jednorazowej, honorowej odznaki "Srebrnego Głuszca", ustanowionej przez Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca, przyznawanej od 1995 roku. Laureatami tychże są osoby szczególnie zasłużone w bezinteresownej pracy na rzecz Ośrodka "U źródeł Wisły", oraz, od niedawna, "Złotego Głuszca" kreowanego przez Eugeniusza Gnacika. Srebrnego - piętnastego i szesnastego otrzymali: Gabriela Gnacik i Radosław Beliniak, a złotego - czwartego i piątego: Xenia Popowicz i piszący tę relację, najmniej chyba zasłużony w tym gronie. Wszystko dla tego Ośrodka wykonuje się czynem dobrej woli, może dlatego w tym świecie zmaterializowanym, istnieje i rozwija się. Najmłodszy z ośrodków ma już piętnaście lat, wierzyć się nie chce! W ośrodku baraniogórskim udało się przede wszystkim uratować obiekt będący w stanie śmierci technicznej, a dziś to powód do dumy. Członkowie sekcji baraniogórskiej koła przewodników beskidzkich z Katowic dokonali rzeczy niecodziennej. I trudno, by tym się nie chwalili.
Skrzętnie odnotowywana jest frekwencja zwiedzających, która wciąż rośnie, przekraczając już 50 tys. Zwiedzających przyciąga ekspozycja poświęcona historii turystyki górskiej i kulturze materialnej górali Beskidu Śląskiego. Pełny dorobek 10-lecia udało się opracować i wydać drukiem w okolicznościowej publikacji.

  Tekst i zdjęcia: RYSZARD M. REMISZEWSKI


Muzeum Turystyki Beskidy Śląskiego


Za stołem prezydialnym, od prawej: Danuta Reśko-Jaworzynka - kustosz z Jaworzyny Krynickiej, Jadwiga Polańska - przewodnicząca Podkomisji KiHTG KTG w Krakowie, Karol Lipowczan - honorowy kustosz z Baraniej Góry, Ola Ziomek, Witold Szozda - nadleśniczy, Wiesław Malarz oraz Andrzej Pańczyszyn


Świętujący 15-lecie Baraniogórskiego Ośrodka KTG PTTK


Medal KTG z rąk Jadwigi Polańskiej otrzymuje kustosz Eugeniusz Gnacik


Złotego Głuszca otrzymuje Xenia Popowicz


Srebrnego Głuszca otrzymuje Gabriela Gnacik


Ola Ziomek i Karol Lipowczan z dyplomami Podkomisji KiHTG

Napisz do nas