Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

IV GÓRSKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE
11-12.12.2010 - Przysłop pod Baranią Górą

Tak, tak, to już czwarte Górskie Spotkanie Opłatkowe członków bytomskiej Komisji Turystyki Górskiej PTTK. Tym razem do organizacji spotkania włączyli się także przewodnicy z Baraniogórskiego Ośrodka KTG, z której to strony padła propozycja, abyśmy się spotkali w schronisku PTTK pod Baranią Górą i tak się stało. 11 grudnia w aurze zimowej szaty na Przysłopie stawiło się 17 osób - 11 przodowników TG oraz 6 sympatyków KTG Bytom. Jednak zanim się wszyscy w tym dniu spotkali, została zorganizowana zimowa wyprawa do wykapów Czarnej Wisełki, w której uczestniczyło 9 osób. W kopnym śniegu i nieprzetartym traktem po ok. 1.50 godz. grupa, której przewodził sam szef bytomskiej KTG kol. Józek Woźnicka dotarła do celu, ale samego obelisku wyznaczającego wykapy z powodu wielkiej ilości śniegu i zalegających wiatrołomów nie udało się zlokalizować.
Wieczorem, gdy został nakryty "wigilijny" stół, wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli w rodzinnej atmosferze do kolacji, a ceremonialnego przywitania dokonał kol. Wojtek Beliniak wiceprzewodniczący bytomskiej KTG. Po wymianie świątecznych i noworocznych życzeń, połamaniem się opłatkiem, każdy z uczestników otrzymał niespodziankę, przygotowaną przez kol. Magdę Hajduga w postaci czerwonej "świątecznej skarpety" wypchanej przepysznymi piernikami własnego wypieku, a kol. Wojtek Belniak oraz Eugeniusz Gnacik - kustosz BOKTG rozdali także specjalnie przygotowane kartki okolicznościowe. Niespodziankom tego wieczoru nie było jeszcze końca, bo spotkanie uświetniło wręczenie honorowego wyróżnienia "50 lat w PTTK" kol. Piotrkowi Milewskiemu oraz zaocznie kol. Apoloni Milewskiej. Odznakę za "25 lat w PTTK" otrzymała kol. Małgorzata Milewska. Odznaki za długoletnie członkostwo w PTTK wręczył w imieniu Zarządu Oddziału kol. Eugeniusz Gnacik - wiceprezes Oddziału. Drugą wielką chwilą było także, mianowanie "Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej" wraz z wręczeniem "blachy", którą z rąk szefów bytomskiej KTG odebrał kol. Sławek Hanc. Po wszystkich tych uroczystych chwilach nastąpił czas wspólnego kolędowania, któremu to, akompaniował kol. Stasiu Kłyś, przygrywając na gitarze do późnych godzin nocnych. Następnego dnia wszyscy uczestnicy ustawili się do wspólnej fotografii na tle Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego, a następnie nucąc jeszcze słowa góralskiej kolędy "Hej malutki, malutki" każdy wybranym swoim szlakiem udał się w drogę powrotną.
Wszyscy uczestnicy spotkania bardzo dziękują gospodarzom schroniska Edycie i Bartkowi za gościnne i przyjacielskie przyjęcie i zorganizowanie spotkania, a szczególne podziękowanie także dla kol. Romany, która w ten wieczór zaszczyciła nas przy opłatkowym stole i zadbała, aby nam nic nie brakowało.
Do zobaczenia w Nowym Roku na szlaku!
Tekst: Gabrysia Gnacik
Foto: Gabrysia Gnacik, Wojtek Beliniak, Józek Woźnicka.

Napisz do nas