Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Sprawozdanie z działalności Baraniogórskiego Ośrodka Turystyki Górskiej "U źródeł Wisły" w 2017 roku.

Działalność programowa:
ziałalność programowa Ośrodka rozpoczęła się nietypowo dyżurem w dniu 20 stycznia, a udostępniony był do zwiedzania dla młodzieży szkolnej, przebywającej w schronisku na Przysłopie podczas ferii zimowych. Natomiast 29 kwietnia rozpoczęto sezon turystyczny, który zakończył się w dniu 21 października. Ekspozycja muzealna jak co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w tym okresie muzeum odwiedziło ok. 3400 turystów z całej polski i z zagranicy. Przewodnicy upoważnieni do obsługi muzeum odbyli w sezonie 133 dyżury jedno lub dwu osobowych:
Miśkiewicz Mariusz - 13
Gdesz Dorota - 11
Miśkiewicz Izabela - 10
Lipowczan Karol - 10
Koniuszewska Swietłana - 9
Woźnicka Józef - 8
Malarz Wiesław - 8
Gdesz Grzegorz - 8
Woźnicka Wanda - 7
Gnacik Gabriela - 7
Gnacik Eugeniusz - 7
Kapuścinski Dariusz - 7
Barów Anna - 6
Barów Robert - 6
Urban Jacek - 6
Kołodziejska - Kozioł Edyta - 4
Koścień Joanna - 4
Wyskowski Ireneusz - 2

Prace techniczne:
Kontynuowana była przebudowa oświetlenia sal i gablot ekspozycyjnych na energooszczędną oraz zamontowane przez firmę "LOGBUD nowe okno w piwnicy. Przewodnicy oprócz dyżurów przepracowali 308 roboczogodzin na rzecz Ośrodka.

Sprawy organizacyjne:
17 lutego 2017 obchodzono jak co Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych. Święto tradycyjnie stało się okazją do podsumowań i wręczenia wyróżnień za wkład przewodników w promocję turystyczną regionu. W trakcie uroczystości, która odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego, wśród odznaczonych znaleźli się po raz pierwszy przewodnicy związani z działalnością w naszym muzeum kol. Gabriela Gnacik oraz kol. Józef Woźnicka, którzy za swoją bezinteresowną działalność zostali wyróżnieni Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Z turystycznym pozdrowieniem -
Kustosz BOKTG - Eugeniusz Gnacik

Napisz do nas