Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Sprawozdanie za 2013 rok

Sezon trwał od 1 maja do 19 października. Ekspozycja muzealna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w tym okresie muzeum odwiedziło ok. 2480 turystów z całej polski i z zagranicy. Przewodnicy upoważnieni do obsługi muzeum odbyli w sezonie 107 dyżurów:
Wanda Woźnicka - 11
Asia Koścień - 10
Józef Woźnicka - 10
Przemek Belniak - 10
Gabriela Gnacik - 8
Eugeniusz Gnacik - 8
Ania Barów - 7
Robert Barów - 7
Karol Lipowczan - 7
Krzysztof Mikucki - 5
Basia Stopka - 4
Adrian Wyskowski - 4
Jacek Urban - 4
Wiesław Malarz - 3
Darek Kapuścinski - 3
Irek Wyskowski - 2

Głównym celem tego sezonu, była przebudowa/ likwidacja muru oporowego skarpy, przy którym prace rozpoczęły się jesienią 2012. Zadania tego podjął się gospodarz schroniska PTTK na Przysłopie, pan Bartłomiej Kalinowski, z którym COTG ZG PTTK podpisał umowę. Licząc na szybkie zakończenie prac jeszcze przed sezonem, okazało się, że nie ma co się łudzić, bo poszczególne etapy były realizowane mimo interwencji z bardzo dużym opóźnieniem. Pod koniec września na Przysłopie spadł pierwszy śnieg, który znowu opóźnił prace. Wszystko wskazywało na to, że pracę nie zostaną zakończone, ale pogoda okazała się jeszcze łaskawa i prace ogólnie zostały zakończone w październiku. Koszt przebudowy skarpy wyniósł 13 tyś. zł, które wyasygnował COTG ZG PTTK. Mimo rozliczenia finansowego, jest honorowa umowa o dokończeniu w przyszłym sezonie 2014 prac wykończeniowych i pielęgnacyjnych skarpy. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu w przebudowę skarpy kol. Karola Lipowczana, na przebudowanej skarpie w celu zabliźnienia zielenią posadzono kosodrzewinę podarowaną przez nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła, pana Witolda Szozdę, który także podarował żerdzie drewniane na częściowe nowe ogrodzenie frontu ośrodka, bezpośrednio nad skarpą.
Chciałem w tym miejscu podziękować, za ogromne i cierpliwe zaangażowanie koledze Karolowi Lipowczanowi oraz przyjaznym decyzjom dyrektorowi COTG ZG PTTK panu Jerzemu Kapłonowi. Dziękuję także za merytoryczne wsparcie koledze Maćkowi Michalikowi - członkowi KTG ZG PTTK i oczywiście nadleśniczemu Nadleśnictwa Wisła panu Witoldowi Szozda. Wszystkim koleżankom i kolegom dyżurującym w ubiegłym sezonie 2013 dziękuję za przesłaną dokumentację fotograficzną.
Oprócz prac budowlanych przed ośrodkiem, nie zaniedbywano samego wnętrza muzeum.
Na wniosek kol. Józefa Woźnicka została zmieniona dokumentacja ekspozycji "Dawne czasy na Przysłopie" , polegająca na zamianie dokumentów niskiej jakości jako papierowej kserokopii na dobrej jakości zdjęcia fotograficzne. Ekspozycja "Dawne czasy na Przysłopie", to materiał zebrany jeszcze przez Andrzeja "Bośkoca" Dziczkańca, zmarłego pierwszego kustosza Ośrodka, o czasach kiedy na Przysłopie historycznymi gospodarzami byli Teresa i Karol Kroker oraz Józef Gasz. Materiały do tej ekspozycji zebrał Andrzej "Bośkoc" Dziczkańiec bezpośrednio z kronik rodzinnych Zdzisława Gasza. Ośrodek w tym sezonie wzbogacił się także o nową ekspozycję kol. Krzysztofa Mikuckiego , który wpadł na pomysł skolekcjonowania historycznych pocztówek pochodzących z terenu Baraniej Góry i najbliższych okolic dla ekspozycji Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego PTTK. Trudna do zdobycia i kosztowna kolekcja stała się jedną z najciekawszych pozycji w tym sezonie. Budziła wielkie zainteresowanie wespół z ubiegłoroczną pozycją "Stare aparaty fotograficzne" .

Z turystycznym pozdrowieniem -
Kustosz BOKTG - Eugeniusz Gnacik

Napisz do nas