Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Posiedzenie Podkomisji Historii i Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Ośrodku na Przysłopie pod Baranią Górą.

Wieczorem 22 września 2007 r., w "Ondraszkowej Piwnicy" Ośrodka KTG PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą odbyło się posiedzenie Podkomisji Historii i Kultury Turystyki Górskiej PTTK, grupujące kustoszy i współpracowników Muzeów Turystyki Górskiej. Kustosze poszczególnych Ośrodków zapoznali uczestników spotkania z bieżącą działalnością placówek, a także aktualnymi problemami na swoim terenie. Na spotkaniu omawiano najwłaściwsze sposoby finansowania Ośrodków KTG. Od tego roku ich finansowanie zapewnia Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Obecny na spotkaniu dyrektor COTG PTTK Jerzy Kapłon omówił z członkami Podkomisji zasady finansowania placówek muzealnych (opłaty za media, koszty funkcjonowania i remontów Ośrodków itp.). Posiedzenie odbyło się równolegle z posiadami poświeconymi zmarłemu w maju tego roku Andrzejowi Dziczkańcowi - Bośkocowi, pierwszemu Kustoszowi Ośrodka na Przysłopie. W uznaniu zasług i oddania Ośrodkowi Podkomisja podjęła inicjatywę nadania Baraniogórs- kiemu Ośrodkowi KTG PTTK na Przysłopie imienia Andrzeja Dziczkańca - Bośkoca. Podko- misja zwróci się do Komisji Turystyki Górskiej PTTK o wszczęcie odpowiedniej procedury. Decyzją Podkomisji nowym Kustoszem Ośrodka KTG na Przysłopie został Eugeniusz Gnacik, dotychczasowy zastępca. Życzymy powodzenia!

Robert Wosiek
Kustosz Muzeum Turystyki Górskiej
na Markowych Szczawinach.
Foto: Robert "Markowy" Wosiek


Członkowie Podkomisji od lewej: Robert "Markowy" Wosiek, Karol Lipowczan, Jerzy Kapłon - dyrektor COTG PTTK w Krakowie,


Eugeniusz Gnacik "Młody", Ryszard "Modry" Remiszewski, Karol Lipowczan, Jerzy Kapłon, Tytus "Kuba" Kochański


Podkomisja podejmuje uchwałę o nadaniu Baraniogórskiemu Ośrodkowi KTG PTTK na Przysłopie imienia Andrzeja Dziczkańca - Bośkoca.
Od prawej siedzą: Jadwiga Polańska - przewodnicząca Podkomisji KiHTG KTG ZG PTTK, Alicja Kapłon oraz wcześniej wymienieni koledzy.

Napisz do nas