Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Nowi przewodnicy Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego.

W dn. 14 kwietnia 2007r. na Przysłopie odbyło się szkolenie i mianowanie nowych przewodników naszego muzeum. Szkolenie, które odbyło się do południa przeprowadził wice kustosz Ośrodka kol. Eugeniusz Gnacik a miało na celu zapoznanie przewodników z historią powstania Baraniogórskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK "U Źródeł Wisły", historią zagospodarowania pod względem turystycznym Baraniej Góry oraz obsługą ruchu turystycznego w muzeum. Natomiast w godzinach popołudniowych w byłej leśniczówce na Przysłopie odbyło się w obecności zaproszonych gości mianowanie przeszkolonych już osób na przewodnika Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego. Jako goście swoją obecnością zaszczycili nas: Witold Szozda - Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Ryszard "Modry" Remiszewski - wice przewodniczący Podkomisji Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK a zarazem kustosz Pienińskiego OKTG PTTK w Szczawnicy, Bartłomiej i Edyta Kalinowscy - nowi gospodarze schroniska PTTK na Przysłopie, Karol Lipowczan - wice kustosz BOKTG, Leon Kopernik - przewodnik muzeum i budowniczy wieży na Baraniej Górze. W trakcie mianowania identyfikatory przewodnickie otrzymali: Gabriela Gnacik, Joanna Koścień, Magdalena Nalewajek, Janina Olejniczak, Barbara Stopka, Wanda Woźnicka, Przemysław Beliniak, Marian Jonek, Mirosław Musiał, Daniel Stopka, Jacek Urban, Józef Woźnicka, Adrian Wyskowski, Ireneusz Wyskowski. Mianowania i wręczenia identyfikatorów przewodnickich dokonali Jadwiga Polańska - przewodnicząca Podkomisji KiHTG KTG ZG PTTK, oraz Andrzej Dziczkaniec "Bośkoc" - kustosz Baraniogórskiego Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej. Z przyczyn osobistych identyfikatorów nie odebrała Katarzyna Gorzak oraz Rafał Hajduga. Dzięki gościnności Nadleśnictwa Wisła cała uroczystość odbyła się w wcześniej już wymienionej leśniczówce, za co jako organizatorzy serdecznie dziękujemy.
Eugeniusz Gnacik "Młody"
Zdjęcia:
Wanda Woźnicka, Eugeniusz Gnacik "Młody", Mirosław Musiał, Ryszard "Modry" Remiszewski, Adrian WyskowskiSzkolenie przeprowadził wice kustosz Ośrodka Eugeniusz Gnacik.


Zaproszeni goście. Od lewej siedzą: Jadwiga Polańska, Ryszard "Modry" Remiszewski, Beata Dziczkaniec, Olga Dziczkaniec, Karol Lipowczan, Bartłomiej Kalinowski, Edyta Kalinowska.


Spotkanie przyjaciół: Witold Szozda, Andzrzej Dziczkaniec - Bośkoc, Jadwiga Polańska.


Identyfikator przewodnicki z rąk przewodniczącej Podkomisji KiHTG KTG ZG PTTK odbiera Wanda Woźnicka.


Barbara Stopka przyjmuje gratulacje od Andrzeja Dziczkańca - Bośkoca.


Identyfikatory i gratulacje odebrali także m.in. Mirek Musiał.


......Jacek Urban


......Józef Woźnicka


......Magdalena Nalewajek


......Adrian Wyskowski


W imieniu mianowanych przewodników wyrazy wdzięczności z rąk Janiny Olejniczak odbiera Nadleśniczy Witold Szozda.
Szczęśliwi przewodnicy po mianowaniu.


Uczestnicy spotkania na tle naszej "Chatki"W dniu następnym większość uczestników spotkania uczestniczyło w wycieczce na Stecówkę.

Napisz do nas