Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

"NASI NAUCZYCIELE" - część 2

"Wydanie publikacji prezentującej biogramy nieżyjących, znanych w regionie przewodników, było trafionym w dziesiątkę pomysłem środowiska przewodnickiego województwa śląskiego. W 2007r., kiedy zebrany materiał został opublikowany, wydawnictwo spotkało się z pozytywną reakcją środowiska przewodnickiego. Liczyliśmy na słowa krytyki ze strony Naszego środowiska, jednak te obawy nie sprawdziły się. Okazało się, że o wielu osobach, z którymi współpracowaliśmy, niewiele wiedzieliśmy. Publikacja pozwoliła poznać dokonania naszych starszych kolegów, ich zainteresowania i pasje, a także pracę i osiągnięcia na rzecz środowiska poza PTTK.
Dużym wyzwaniem było wytypowanie do prezentacji tych 67 osób, o których z czystym sumieniem mogliśmy powiedzieć, że byli to NASI NAUCZYCIELE PRZEWODNICTWA. Jednocześnie koledzy proponowali, by w kolejnym wydaniu, zaprezentować biogramy przewodników, tych najaktywniejszych szkoleniu przewodnickich kadr.
W niniejszej publikacji przestawiamy sylwetki żyjących i niedawno zmarłych przewodników. To właśnie dzięki ich pracy szkoleniowej jesteśmy jedną z najliczniejszych grup przewodnickich w kraju. To ich praca, kontynuowana obecnie przez Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego, spowodowała, że przewodnicy śląscy są wysoko oceniani przez władze PTTK oraz Urząd Marszałkowski w Katowicach między innymi za cenne inicjatywy szkoleniowe, poziom świadczonych usług, prace społeczną w środowisku, pracę wśród młodzieży szkolnej itd.
Opracowanie jest podziękowaniem za ich ogromny wkład na rzecz śląskiego i polskiego przewodnictwa. Naszym obowiązkiem będzie zachowanie tych osób w pamięci i zobowiązanie kolegów, którzy w najbliższej przyszłości podejmą się szkolenia kadry przewodnickiej, by pamiętali i przekazywali wiedzę o ich dokonaniach tym, którzy przejmą po nas pałeczkę działaczy przewodnickich.
Pragnę podziękować kol. Krzysztofowi Mikuckiemu za merytoryczne opracowanie biogramów, a kol. Joannie Kani za korektę tekstu."

Ryszard Ziernicki

Powyższy tekst to słowo wstępne kol. Ryśka Ziernickiego - przewodniczącego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego, który otwiera przed czytelnikami kilkadziesiąt biogramów przewodników turystycznych, zamieszczonych w publikacji NASI NAUCZYCIELE - część 2. W gronie tym znalazło się aż 6 osób związanych ogólnie mówiąc z Baranią Górą, a szczegółowo z budową wieży na szczycie Baraniej Góry i Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego na Przysłopie. Wybrańcami są Xenia Popowicz, Leon Kopernik, Zygmunt Bracławik , Karol Lipowczan - kustosz Honorowy Muzeum - związani z budowa wieży oraz obecny kustosz muzeum Eugeniusz Gnacik i aktywnie działający Krzysztof Mikucki - przewodnik po muzeum. W poprzednim wydaniu NASI NAUCZYCIELE - część 1, został zamieszczony biogram zmarłego w 2007 roku pierwszego kustosza muzeum Andrzeja Dziczkańca - Bośkoca opracowany przez Eugeniusza Gnacik. Oba wydania NASZYCH NAUCZYCIELI zostały opracowane pod redakcją Krzysztofa Mikuckiego, co daje "baraniogórcom" dodatkową satysfakcję.

Jacek Urban

Redakcja: Krzysztof Mikucki
DTP i druk: Oficyna Drukarsko - Wydawnicza AKANT
ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn
Korekta: Joanna Kania
Korekta merytoryczna: Stanisław Kawęcki
Projekt okładki: Mirosław Nawrocki
Wydawca: Redakcja Wydawnictwo PTTK "Kraj"
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
ISBN 978-83-7005-549-3


Oryginalna okładka - str. 1


Oryginalna okładka - str. 2


Okładka - str. 1 z "Baraniogórcami"


Okładka - str. 2 z "Baraniogórcami"

Napisz do nas