Historia : Lokalizacja : Aktualności : Galeria : Przewodnicy: Linki : Kontakt

Andrzej Dziczkaniec - Bośkoc


Urodzony 23 lutego 1936 r. w Rakowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie nauczycielskiej. Ojciec Piotr był kierownikiem szkoły podstawowej i uczył przyrody, matka Olga uczyła muzyki i śpiewu. W 1940 roku po wkroczeniu Niemców na te tereny, ojciec został aresztowany i ślad po nim zaginął. W 1946 roku w ramach repatriacji Polaków z terenów wschodnich wraz z matką zamieszkał w Słupsku, a w 1952 roku przeniósł się do Katowic. Tu ukończył Technikum Ekonomiczno - Handlowe, a następnie kontynuował naukę w zakresie grafiki i plastyki, ukończył Studium Plastyczne przy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz zaocznie Studium Reklamy w Warszawie. Po odbyciu służby wojskowej został pracownikiem Powszechnego Domu Towarowego - późniejszych Domów Towarowych "Centrum" S.A. w Warszawie Oddział w Katowicach, gdzie pracował do przejścia na emeryturę. Do PTTK wstąpił w 1953 roku, ale już w latach 1948 - 1950 był członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W PDT założył Koło PTTK nr. 68 "Redyk", którego w latach 1982 - 1993 był prezesem oraz stworzył jego siedzibę "Ondraszkową Piwnicę", która znana była nie tylko w katowickim środowisku turystycznym. Zdobywając uprawnienia przodownika turystyki narciarskiej i instruktora PZN został w latach 1968 - 1978 wybrany na członka Komisji Narciarskiej ZW PTTK w Katowicach. W 1968 roku zdobywa uprawnienia przewodnika beskidzkiego oraz w 1986 instruktora przewodnictwa. W latach 1978 - 1991 był członkiem Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Katowicach. W tymże kole był jednym z inicjatorów i jednym z głównych realizatorów wielu przedsięwzięć turystycznych min. patronatu nad schroniskiem PTTK na Równicy, pierwszych akcji "Przewodnik czeka" oraz budowy wieży widokowej na Baraniej Górze. W 1993 roku po wybudowaniu wieży za namową ówczesnego dyrektora COTG PTTK w Krakowie Edwarda Moskały podjął się wraz z innymi budowniczymi wieży remontu budynku gospodarczego, dawnego drewnianego schroniska na Przysłopie, tworząc w nim Baraniogórski Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej "U Źródeł Wisły". Po zakończeniu prac został - aż do śmierci - pierwszym jego kustoszem tworząc w pomieszczeniach Ośrodka "przeniesioną" wraz z tradycjami "Ondraszkową Piwnicę". Swoje utalentowanie plastyczne i graficzne wykorzystał do zaprojektowania kolekcji odznak jubileuszowych KPB i Oddziału Górnośląskiego PTTK m in. Odznaki Krajoznawczej "Znam Katowice". W 1998 roku namalował na szkle "Panienkę Baraniogórską", dla której zbudował kapliczkę i która stanęła przy Ośrodku na Przysłopie. W dn. 23 maja 1999 roku kapliczkę poświecił ks. dr. Jerzy Pawlik. Jest także projektantem logo Nadleśnictwa Wisła, oraz logo dla powstałej w marcu 2003 roku fundacji "Szlaki Papieskie" zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym. Był także współtwórcą "Panoramy Beskidzkiej" dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Za swą działalność został wyróżniony wieloma odznakami i odznaczeniami, z których najbardziej sobie cenił: Katowicką Honorową Odznakę PTTK, Odznakę Zasłużonego Działacza Turystyki, złotą Honorową Odznakę PTTK, złotą odznaką Ministra Kultury "Za opiekę nad zabytkami" oraz "Wędrownego Sokoła" - honorowej odznaki "Za Zasługi dla Turystyki". Uchwałą Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w 2003 roku został wpisany pod pozycją (nr wpisu) 179 do "Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK" województwa śląskiego. Zmarł 10 maja 2007 roku. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Opracowanie i foto:
Eugeniusz GnacikNapisz do nas